Klepsydry pogrzebowe: tradycyjne afisze i e-klepsydry

Klepsydra jest informacją podobną do nekrologu.

Jest to ogłoszenie w kształcie afisza, zwykle w formacie A4. Klepsydra, tak jak nekrolog, zawiera podstawowe informacje dotyczące osoby zmarłej (jej imię i nazwisko, data śmierci) oraz daty i miejsca uroczystości pogrzebowych.