Przewodnik pogrzebowy

W naszym przewodniku pogrzebowym znajdą Państwo niezbędne informacje na temat czynności, które należy wykonać w przypadku, kiedy zgon nastąpił w domu lub szpitalu. Poza tym zamieściliśmy tutaj listę dokumentów, które należy zabrać ze sobą na spotkanie w domu pogrzebowym. Wszystkie kolejne formalności załatwimy już my.

 

Kwiaty pogrzebowe

 

Lista dokumentów, które należy ze sobą zabrać do Domu Pogrzebowego:

dotyczące osoby zmarłej:

  • karta zgonu
  • akt zgonu
  • legitymacja ZUS
  • dowód tożsamości
  • ubranie + bielizna osobista + buty
  • adres grobu → cmentarz - kwatera - rząd - grób

 

dotyczące osoby zlecającej pogrzeb:

  • dowód tożsamości
  • akt urodzenia/akt małżeństwa w razie nie wyrażenia zgody na kserokopię dowodu tożsamości

 

W przypadku śmierci w domu:

1. W pierwszej kolejności należy wezwać lekarza (z pogotowia ratunkowego lub z przychodni lekarskiej)  stwierdzi on zgon i wypisze tzw. kartę zgonu .
2. Następnie prosimy o telefon do naszego zakładu pod całodobowy numer 22 666 30 50   odbierzemy ciało z domu by przewieźć je do naszej chłodni.
3. Później osoba zajmująca się pochówkiem powinna z kartą zgonu i dowodem osobistym osoby zmarłej udać się do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zgonu (w Warszawie do dowolnego USC ze względu na brak rejonizacji)  urząd wystawi akt zgonu, należy wziąć 2 egzemplarze (w Warszawie oba są bezpłatne)
4. Następnie z aktem zgonu zapraszamy do jednego z naszych biur w Warszawie, gdzie będą mogli Państwo wszystko wybrać i ustalić z nami organizację pochówku.

 

W przypadku śmierci w szpitalu:

1. Muszą Państwo odebrać kartę zgonu ze szpitala.
2. Następnie wyrobić akt zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.
3. Później osoba zajmująca się pochówkiem powinna udać się do jednego z naszych biur w Warszawie, by wszystko wybrać i ustalić z nami organizację pochówku. Na miejscu umówimy ze szpitalem termin i godzinę odbioru ciała.